"Djuren kommer alltid att vara vår prioriterade fråga" säger Therese Ericsson, partiledare för Djurens parti sedan drygt ett år. Foto: Vanessa Hudson
Animal Politics EU består av elva europeiska djurpartier. Foto: Animal Politics EU
#inrikes

Djurens parti vill veganisera Europa

Sveriges enda djurrättsliga parti gör sitt andra EU-val på söndag. Den här gången går Djurens parti till val på ett valmanifest som är underskrivet av elva europeiska djurpartier.

Djurens parti bildades några månader före förra EU-valet. Då, 2014, fick partiet 0,24 procent av rösterna. Nu är målet att få en plats i Europaparlamentet.

– Om vi inte lyckas hoppas jag att vi blir så pass stora att medierna inte kan blunda för oss, säger partiledaren Therese Ericsson som står överst på partiets valsedel till Europaparlamentet.

Inför årets EU-val har Djurens parti gjort gemensam sak med tio andra europeiska djurpartier. Under namnet Animal Politics EU har partierna tagit fram ett valmanifest med fjorton punkter. De vill bland annat öka djurs moraliska och juridiska status, stoppa långa djurtransporter och förbjuda jakt. Animal Politics EU har också gjort en valfilm där samtliga toppkandidater medverkar.

– Flera av de andra partierna är, liksom vi, ganska små i sina hemländer. Men tillsammans kan vi bli en politisk kraft att räkna med.

Två europeiska djurpartier, det tyska och det nederländska, har haft en plats i Europaparlamentet under den gångna mandatperioden. Opinionsmätningar pekar mot att djurpartierna tillsammans kommer att öka från två till sex mandat. På sikt är målet att bilda en egen grupp i parlamentet.

– Människor frågar ofta vilka partier som Djurens parti står närmast. Då brukar jag alltid svara att det är de övriga europeiska djurpartierna. Vi delar samma värdegrund och har ett väldigt givande och roligt samarbete, säger Therese Ericsson som var partisekreterare och ansvarig för internationella frågor på Djurens parti innan hon blev partiledare för drygt ett år sedan.

När Djurens parti bildades för fem år sedan fanns en diskussion i partiet om huruvida partiet skulle ha en djurrättslig grund eller inte. På årsmötet 2016 tog partiet tydlig ställning i frågan. Numera lyder första meningen i partiprogrammet: “Vår vision är ett samhälle där alla individer oavsett art har rätt till sitt eget liv och inte utnyttjas av människor.”

I början var det ganska turbulent i partiet. Hur är stämningen idag?

– Den är jättebra sedan flera år tillbaka. Vi är ett helt annat parti idag. Det vill jag understryka. Vi har ny politik och nya personer i ledande positioner.

Vad har ni för politik i frågor som inte rör djur?

– Vi har en politik för nästan alla områden och vill man veta vad vi tycker i specifika frågor så finns allt i vårt partiprogram. Men djuren kommer alltid att vara vår prioriterade fråga. Där kompromissar vi inte. Det gäller även klimatet. Med tanke på klimatförändringarna är det inte seriöst att inte ha klimatet högt upp på agendan.

Therese Ericsson kommer in på EU:s omdiskuterade jordbruksstöd som utgör cirka fyrtio procent av unionens budget. En stor del av stödet går till djurindustrin.

– Vi är det enda svenska partiet som vill stoppa allt stöd till djurindustrin. Framför allt för djurens skull men också för de förödande konsekvenser som djurindustrin har för klimatet.

Hur går det i valrörelsen?

– Vi får mycket positiv respons när vi kampanjar och på sociala medier. Men det är väldigt svårt för mindre partier att få genomslag i svenska medier. Vårt största problem är fortfarande att människor inte vet att vi finns!

Hur röstar man på er?

– Förhoppningsvis finns våra valsedlar i vallokalen. Det är många som hör av sig till oss och vill hjälpa till att lägga ut valsedlar, vilket är jätteroligt. Om vår valsedel inte finns tar man en tom valsedel och skriver Djurens parti, säger Therese Ericsson.  

Läs Animal Politis EU:s manifest och se valfilmen