Tema: Corona
"Om alla människor blev vegetarianer eller veganer skulle risken för pandemier vara oändligt mycket mindre", säger Björn Olsen, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Uppsala universitet.
#inrikes

Professor: Vårt köttätande orsakar pandemier

En fartblind djurindustri i kombination med en ökande befolkning är grogrunden för pandemier. “Frågan är inte om en ny pandemi slår till efter coronaviruset, utan när”, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar.

Det är bråda dagar för Björn Olsen som är professor och överläkare på Uppsala universitet. För tio år sedan skrev han boken “Pandemi – Myterna, fakta, hoten” och efter att coronaviruset har börjat sprida sig över världen medverkar han ofta i medierna.

– Jag har varnat för det här i tio år och jag kan tyvärr inte se att riskerna för ytterligare pandemier har minskat, snarare tvärtom, säger Björn Olsen.

I sin bok tar han upp kopplingarna mellan djurindustrin, djurvälfärd och människors välfärd. Fler än sjuttio procent av de infektioner som drabbar människor kommer från djur, så kallade zoonoser. Några av de mer kända är turberkulos, salmonella och rabies men zoonoser orsakade också de tre pandemier som härjade under 1900-talet. Spanska sjukan, som krävde närmare hundra miljoner liv, Asiaten och slutligen det sena 1960-talets Hong Kong-influensa som upp till en miljon svenskar insjuknade i.

– Om alla människor blev vegetarianer eller veganer skulle risken för pandemier vara oändligt mycket mindre. Men visst, vi skulle kanske få någon enstaka spenatpandemi eller liknande.

Grundproblemet är att ett växande antal människor och tamdjur lever allt tätare inpå varandra. Det är en perfekt förutsättning för pandemier, enligt Björn Olsen.

– Vi människor har blivit för många och tar för mycket plats, vi exploaterar djur och natur. Då får vi inte bara kött och mjölk utan också underliga virus. Det här borde få mer uppmärksamhet.

Typexemplet för hur en pandemi uppstår är att vilda djur smittar tamdjur som i sin tur smittar människor. Den vanligaste hypotesen för coronaviruset är att fladdermöss på en kinesisk djurmarknad har smittat myrkottar och att viruset sedan drabbat människor. Spridningen av sars tros ha gått till på ett liknande sätt.

– En djurmarknad är en plats utan ekologiska barriärer mellan vilda djur, tamdjur och människor. Lägg sedan till allt blod, skit och andra kroppsvätskor som finns på marknaden så är smittspridningen snart igång.

Kina målas ofta ut som ett land där pandemier börjar men Björn Olsen håller inte med och exemplifierar med att svininfluensan kommer från Mexiko och mers från Saudiarabien. Han pekar också på den globala djurindustrin där hundra miljarder djur föds upp varje år och lever tätt i enorma anläggningar, platser där virus lätt kan spridas.

– Själv äter jag aldrig djur som är uppfödda mellan fyra väggar. Det är oetiskt av en rad anledningar, inte minst med tanke på pandemier. 

Genom åren har Björn Olsen lyft fram en rad åtgärder som behöver sättas in för att förhindra framtida smittspridningar, till exempel minskat köttätande, intensifierad kamp mot antibiotikaresistens, ökad vaccinproduktion och bättre medicinskt samarbete mellan länder. Men han är inte särskilt optimistisk.

– Vi kan se coronaviruset som en generalrepetition inför att ett ännu dödligare virus slår till. Frågan är inte om, utan när det händer.