"Djurrättsrörelsen är långt ifrån lika väl förankrad i befolkningen som klimatrörelsen, vilket gör det betydligt svårare för oss att stå emot när det blåser vindar mot oss" skriver Stefan Cizinsky.
#krönika

Djurrättsrörelsen under attack

Stefan Cizinsky
Stefan Cizinsky
Djurrättsaktivist

Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste månaderna har djurrättsrörelsen granskats i media och följande bild har presenterats: Djurrättsrörelsen präglas av våldsamma, kriminella aktiviteter och bör därför tas avstånd från. Problemen med dessa artiklar är många och har redan uppmärksammats på annat håll, men det finns en annan dimension av detta, en större trend. Djurrättsrörelsen, liksom klimatrörelsen, feminismen och liknande sociala rättviserörelser är under attack från media, från lobbyorganisationer som LRF, och från internetbaserade debattörer, ibland partibundna, ibland oberoende.

En fredag för ett par veckor sedan demonstrerades det i stor skala runt om i världen för klimatet. Samtidigt publicerades i svensk media debattartiklar från klimatförnekare, för att “båda sidor måste få komma till tals”. Debattörer online, både extremhöger och mer modesta liberalkonservativa slår knut på sig själva för att ogiltigförklara Greta Thunberg och den rörelse som uppstått runt henne. Parallellt med detta hotas genusforskare till tystnad och nyligen hittades en misstänkt bomb på det nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg.

Detta är olika sidor av en mobilisering till försvar för status quo, för nuvarande världsordning. Det rör sig inte om någon hemlig internationell organisation, utan helt enkelt en bred front av olika aktörer som är rädda för att nuvarande system skall rubbas, och på så vis destabilisera deras positioner, deras makt, inflytande och möjligheter att leva liv som karaktäriseras av flådig konsumtion.

Sociala rättviserörelser är ett hot mot hela systemet, inte bara några individer i det. Detta brukar generera starkt motstånd, vilket vi ser nu. De mer radikala falangerna i klimatrörelsen vill se storskaliga förändringar i hela samhället, med djupgående konsekvenser för hur vi lever, på samma sätt som djurrättsrörelsen vill se en total förändring i hur vi förhåller oss till djur och mat. Det är därför en snabbt växande motrörelse uppstått som slåss med näbbar och klor för bevarandet av nuvarande system, nuvarande ordning, och djurrättsrörelsen har på grund av sina framsteg de senaste åren blivit en måltavla.

Djurrättsrörelsen är dock långt ifrån lika väl förankrad i befolkningen som klimatrörelsen, vilket gör det betydligt svårare för oss att stå emot när det blåser vindar mot oss. Vegomässan läggs ner som ett resultat av detta och nyligen backade hamburgerkedjan Max från ett samarbete med Djurens Rätt efter påtryckningar.

Lyckas vi inte mobilisera ett försvar kommer vi se hur den svenska djurrättsrörelsen marginaliseras ytterligare och riskerar att ta flera steg bakåt. Vi tvingas då bevittna hur de senaste årens framgångsrika utveckling får ett abrupt slut. Det är därför extra viktigt just nu att vi står på oss och kräver att bli tagna på allvar, som den seriösa rättviserörelse vi är!