Anlib: "Ur djurens perspektiv är en svensk domstol inte en plats där rättvisa skipas. Det är en plats där djurförtrycket upprätthålls."
#ledare

Det lagliga förtrycket

Redaktionen
Redaktionen

Den konservative filosofen Edmund Burke sa att ”dåliga lagar är den värsta formen av tyranni”. Han syftade nog inte på de lagar som påverkar djur men hade rätt i sak. För ur djurens perspektiv är en svensk domstol inte en plats där rättvisa skipas. Det är en plats där djurförtrycket upprätthålls.

De mest förödande lagarna för djuren är utan tvekan de lagar som möjliggör att djur blir instängda, torterade och dödade. Men lagstiftningen har också en annan måltavla: de som försvarar djuren.

De senaste veckorna har flera djurrättsaktivister blivit dömda för att de står upp för djuren på olika sätt. Aktivister från Slakteriinspektionen, tidigare Kycklinginspektionen, har fått böter för att de har gått in och filmat på ett slakteri. Dessutom har en djurrättsaktivist som demonstrerat mot och gjort livet surt för en minkfarmare dömts till fängelse.

Oavsett vad man tycker om olika metoder som djurrättsaktivister använder i kampen för djurens frigörelse så är en sak säker. Om det inte hade funnits lagar som möjliggör djurförtryck hade dessa aktivister aldrig funnits och aldrig blivit dömda.

Problemet är således inte att djurrättsaktivister bryter mot lagen. Problemet är att vi lever i ett samhälle som inte ser någon större skillnad mellan att plocka ett äpple och att slakta en ko. Och att likgiltigheten för djurens intressen finns inskriven i våra lagböcker.

Lagen är inte naturgiven. Den är en mänsklig konstruktion som ofta skyddar specifika gruppers intressen. I det här fallet de människor som tjänar pengar på djurförtrycket och de människor som konsumerar kött, mjölk och ägg.

Dessa grupper tjänar på att våra djurlagar ses som ett uttryck för allas – också djurens – bästa eller det moraliskt riktiga. Det är en syn som backas upp av att stora medier rapporterar okritiskt från rättegångarna och inte ställer några kritiska frågor om djurförtrycket. Ibland överdrivs till och med aktivisternas ”brott”. Sajten Nyheter 24 valde rubriken ”Här gör djurrättsaktivisterna inbrott på kycklingslakteriet” trots att aktivisterna var åtalade för olaga intrång och arbetar med civil olydnad.

Att ändra lagen görs inte i en handvändning. Men ändras måste den om exploateringen av djuren ska upphöra. Aktivister som trotsar det rådande systemets lagar synliggör förtrycket och hur detta stöds av ett orättfärdigt rättsväsende. Så börjar förändringen.