"Vår art har alldeles för länge fått leka herre över jordklotet. Det är dags att vi avgår och låter alla andra arter få leva i harmoni" skriver djurrättsaktivisten Frej Lund. Bild: Rebecca Zhu Hansson
#debatt

Sätt inga barn till världen – för djurens skull

Frej Lund
Frej Lund
Djurrättsaktivist

Åsikterna i texten är skribentens egna.

Du, jag och alla runt omkring oss är djurförtryckare i större eller mindre utsträckning. Även om man är vegan så är man inget naturens helgon som inte orsakar någon som helst skada på djur. Ja, betydligt mindre än en köttätare, men likafullt skada.

Listan kan göras lång: Vi kräver vatten, mat, tak över huvudet, elektricitet och så vidare. Man kan argumentera för att vi istället ska minimera vår påverkan, men oavsett hur mycket man tar hänsyn till djur och natur så krävs ändå att vi använder mark där djur kunde ha bott. Urbaniseringen fortskrider. Fagra naturvyer transformerar vi till gråa betongklossar som tynger ned vår planet.

I maj 2018 kom FN ut med en rapport där de beräknar att år 2050 så kommer 68% av jordens befolkning bo i urbaniserade områden. Konsekvensen blir att städerna byggs ut ännu mer och breder ut sig på det vildas bekostnad. All den enorma klimatpåverkan vi bidrar till kommer att utrota ett stort antal arter. Människan och hennes civilisation bygger på djurförtryck, så varför skapa fler av oss?

Att utmana djurätarnormen går inte alltid går hem i stugorna och samma sak är det med antinatalism, det vill säga att sätta negativt värde på födsel och att motsätta sig reproduktion. Veganer som försvarar barnafödande beväpnar sig med argument av samma karaktär som köttätare använder för att legitimera sitt förtryck. ”Men, jag har bara ett barn”, ”En dag kommer du också vilja skaffa barn”, ”Det gör väl inget om jag skaffar barn, i andra länder föds det många fler”. Dessa argument är väldigt lika de klassiska köttargumenten: ”Men, jag äter bara kött ibland”, ”Veganism är en fas”, ”De äter ju mer kött i andra länder”.

Antinatalism är något som är kontroversiellt, då moralen i att sätta nya människor till världen aldrig riktigt fått chansen att bli ifrågasatt. Det är inget ämne folk pratar om särskilt mycket, även om det börjar tas upp mer och mer. Personligen finner jag det väldigt märkligt att inte fler veganer har en antinatalistisk ståndpunkt. Vi vill uppnå djurens totala frigörelse, men det kommer vi aldrig göra så länge vår art andas samma luft som allt annat liv här på jorden. En studie från Lunds universitet år 2017 visar att den mest effektiva individuella klimatgärningen är att skaffa ett barn mindre.

Vissa rättfärdigar sitt förökande med att hävda att det behövs fler veganer i världen som kan kämpa för djuren. Men det är ju långt ifrån säkert att barnen kommer förbli veganer hela livet ut. De barnen kommer också genomgå en rebellisk fas i livet och bestämmer sig kanske då för att förtära djurprodukter och därmed bidra till mord och lidande för massor av individer. Vi leker med tanken att dessa barn ändå förblir veganer livet ut – de kommer ändå att skada djur indirekt i och med att de är människor. Så att inte föröka sig alls är ett djurvänligt val, och att sätta fler människor till världen skadar djuren.

För att vi ska nå målet – djurens frigörelse – krävs att vi utmanar samhällets normer. Att vara vegan och hålla tillbaka sin fruktbarhet är de viktigaste individuella val vi kan göra för att nå detta mål. Vår art har alldeles för länge fått leka herre över jordklotet. Det är dags att vi avgår och låter alla andra arter få leva i harmoni.