#ledare

Borttagen bild blottar F!:s djurpolitik

Redaktionen
Redaktionen

För en månad sedan valdes Farida Al-Albani till ny partiledare för Feministiskt initiativ efter Gudrun Schyman. Djurrättssympatisörerna inom partiet välkomnade valet: Al-Albani är vegan och uttalad djurrättare. Valet framstod som ett möjligt tecken på att F! nu valt en tydligare profil vad gäller djurrättsfrågan.

I fredags tycktes detta bekräftas. Under rubriken ”I politiken saknas en diskussion om djurs egenvärde” publicerade F! ett långt inlägg av den nyblivna partiledaren på sin Facebook-sida. Inlägget, i vilket Al-Albani bland annat hyllar de djurrättsaktivister som nyligen demonstrerat mot Göteborgs universitets djurförsök på hundar, innehåller också konkreta politiska förslag med tydlig djurrättslig prägel: förbud mot all pälsdjursuppfödning och en övergång till vegansk skolmat.

Bilden på partiledaren åtföljdes av ett citat från texten: ”Rätten till frihet från våld och förtryck kan inte bara gälla människan.” Det är en formulering som tydligt uppgraderar djurrättsfrågan.

Timmar senare togs inlägget bort. De som följt debatten inom F! kunde nog misstänka att citatet i bilden var väl radikalt för den falang inom partiet som av olika skäl inte ser djurrätt som en självklar del av F!:s identitet. Och mycket riktigt. När inlägget återkom var citatet utbytt till en formulering kopierad från partiprogrammet: ”Även djur ska omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt.”

Är detta verkligen något att uppmärksamma? Är det inte bara en struntsak – en annan formulering, men ”samma innehåll”, som F! skriver i den nya versionen av inlägget?

Djurrättare, om några, vet vilka förfärliga vapen ord kan vara. Djur frihetsberövas och dödas under brutala former, men detta kan enligt den rådande djurskyddsideologin gå hand i hand med ”human behandling”, ”skydd”, ”hänsyn” och ”respekt” – trots att sådana ord egentligen betyder något helt annat. Djurrättare vet att de inte förpliktigar till någonting. Andra ord, som ”våld” och ”förtryck”, är murbräckor mot lögnen. Sådana ord är förbjudna: de avslöjar människans hänsynslöshet mot djur. Detta var vad Al-Albanis citat gjorde. Och det gick uppenbarligen inte an.

På Anlib gläds vi över att F! har en partiledare som är djurrättare. Det är stort. Men frågan om vilken väg partiet ska välja i djurrättsfrågan är fortsatt oklar.

Fotnot: Anlib har sökt Farida Al-Abani för en kommentar.