Tema: Mjölk
Inom mjölkindustrin blir kor av med sina kalvar efter några timmar. Foto: Jo-Anne McArthur
#inrikes

För alla mödrar

Mors dag är en kampanjdag för djurrättsrörelsens sedan några år tillbaka. Att kor och kalvar separeras inom mjölkindustrin är en av frågorna som lyfts.

Idag är det precis hundra år sedan författaren Cecilia Bååth-Holmberg tog det moderna mors dag-firandet till Sverige efter en amerikansk förlaga. Men högtider och riter för att lyfta och hylla moderskap är förstås betydligt äldre än så och har funnits i de flesta kulturer.  

Att djurrättsrörelsen använder dagen för rikta ljuset mot djurförtrycket är däremot en ganska ny företeelse. Aktivisten Amanda Mattsson ska vara med på en djurrättslig mors dag-manifestation i Linköping.

– Mors dag är en väldigt bra dag att uppmärksamma mödrars lidande inom djurindustrin, tycker jag. De utnyttjas just på grund av deras förmåga att frambringa liv. Bakom varje ickemänsklig kroppsdel eller kroppsvätska som människor förtär finns en mor som förlorat sitt barn, säger hon.

Vad ska ni göra idag?

– De flesta kommer att hålla skyltar med fredliga, informativa och djurrättsliga budskap. Andra ska dela ut flygblad, prata med förbipasserande, informera om djurindustrin och försöka väcka empati, säger Amanda Mattsson.

Aktivisten och genusvetaren Jonna Håkansson är kluven till mors dag som koncept. Hon tycker att det är bra att uppmärksamma att många mammor drar ett tungt lass men tycker också att dagen “kan förstärka bilden av att det bara finns två kön, att dessa är fundamentalt olika och att mammor ska ta den vårdande rollen”. Att djurrättsrörelsen har tagit sig an dagen ser hon många fördelar med.

– Genom att uppmärksamma både mänskliga och ickemänskliga mödrar så synliggörs att även djur har starka band till sina barn och deras emotionella liv lyfts fram. Det nyanserarar den vanliga föreställningen att djur inte skulle ha komplexa känsloliv. Flera personer har också sagt att videor på kor som förlorar sina kalvar har väckt känslor i dem som gjort att de valt att ta avstånd från mjölkindustrin, säger Jonna Håkansson.

Vad finns det för kopplingar mellan patriarkatet och mjölkindustrin?

– Patriarkalt förtryck bygger på dominans och kontroll. Ett aktuellt exempel är inskränkningarna i aborträtten som görs på många håll. Abortfrågan, liksom mjölkindustrin, handlar i slutändan om kontroll över personer med livmödrar och individers reproduktiva förmåga. Mjölkindustrin bygger på att göra kor gravida mot deras vilja genom tvångsinseminering för att sedan ta deras barn ifrån dem så att företag kan tjäna pengar på att sälja kornas mjölk.